Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας
αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας
αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

- Αϊνστάιν