Ο τύμβος Μεσιάς στη χώρα της αρχαίας Ευρωπού στο Κιλκίς
© ΥΠΠΟΑΟ τύμβος Μεσιάς στη χώρα της αρχαίας Ευρωπού στο Κιλκίς
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ταφικό τύμβο Μεσιά στο Κιλκίς έδωσε η αρχαιολογική έρευνα που έλαβε χώρα πρόσφατα. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν πολλαπλές αρχαιοκαπηλικές απόπειρες σε διάφορα σημεία του τύμβου, ο οποίος βρίσκεται στα δυτικά του σύγχρονου οικισμού Μεσιάς του δήμου Παιονίας, αναφέρουν σε ανακοίνωση το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η σωστική αρχαιολογική έρευνα και πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον τύμβο από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο 2020.

«Η μεθοδική τεκμηρίωση της στρωματογραφίας επάλληλων τεχνητών παρειών (profiles) του κεντρικού τμήματος του τύμβου επέτρεψε σημαντικές παρατηρήσεις για την αποκατάσταση των σταδίων δημιουργίας του, όπως και την αναγνώριση της πλήρωσης των τυμβωρυχικών ορυγμάτων, που είχαν διανοιχθεί στον τύμβο κατά την αρχαιότητα, με κατάλληλο υλικό που συνέβαλε στη διατήρηση της ευστάθειάς του» αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Ο τύμβος Μεσιάς στη χώρα της αρχαίας Ευρωπού στο Κιλκίς
© ΥΠΠΟΑ
Σχετικά με την ανασκαφική έρευνα, αυτή σύμφωνα με την ανακοίνωση αποκάλυψε «συλημένο ταφικό μνημείο ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής μορφής του τύπου του κιβωτιόσχημου τάφου με θύρωμα και θήκες».

«Το μονοθάλαμο μνημείο, με διαστάσεις περ. 3,5 μέτρα μήκος, 2,5 μέτρα πλάτος και περί τα 3,0 μέτρα ύψος, χτίστηκε με γωνιόλιθους από συνεκτικό μαργαϊκό ασβεστόλιθο και καλύφθηκε από οκτώ όμοιας σύστασης ορθογώνιους λίθους, εκ των οποίων οι επτά βρέθηκαν στη θέση τους. Ο τάφος έχει θυραίο άνοιγμα στην ανατολική πλευρά του, το οποίο στο πέρας μάλλον της βιογραφίας του φράχθηκε με γωνιόλιθους».

Στο εσωτερικό του, ο θάλαμος ήταν καλυμμένος «με διαφορετικού πάχους και σύστασης κονίαμα στο δάπεδο [παχύ] και τους τοίχους [λεπτό], το οποίο διατηρείται ανέπαφο σε ελάχιστα σημεία. Στο δυτικό τμήμα του θαλάμου υπήρχε λίθινο θρανίο καθώς και δύο ειδικά διαμορφωμένες θήκες-εσοχές στον βόρειο τοίχο» αναφέρει το υπουργείο.

«Η σύληση του μνημείου, που πιθανότατα επιχειρήθηκε περισσότερες της μίας φορές κατά την αρχαιότητα, όταν επί αυτού είχε διαμορφωθεί μικρής έκτασης τύμβος ύψους περίπου 2,20 μέτρα, πριν τη δημιουργία του μεγάλου τηλεφανούς τύμβου, είχε ως αποτέλεσμα τη μερική καταστροφή της ανατολικής πλευράς του, μεγάλες φθορές στο εσωτερικό του και την αφαίρεση όλων των κινητών ευρημάτων. Από τα κτερίσματα της ταφής εντοπίστηκαν ελάχιστα ψήγματα φύλλων και λιγοστοί καρποί χάλκινου επίχρυσου στεφανιού, πιθανότατα μυρτιάς» όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημείο εντοπίζεται περίπου ένα χιλιόμετρο νότια από τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ευρωπού που αποτέλεσε σημαντική πόλη κατά την κλασική και ύστερη αρχαιότητα. Μάλιστα, αποτέλεσε γενέτειρα του Σελεύκου Α' Νικάτορα, του σπουδαιότερου των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο ταφικός τύμβος, διαμέτρου 32 μέτρων και ύψους πέντε μέτρων φαίνεται να ξεχωρίζει στην περιοχή και αποτελεί σύμβολο της οικονομικής, πιθανότατα και της πολιτικής ισχύος επιφανούς μέλους της αριστοκρατικής τάξης. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, είναι βέβαιο ότι «πρόκειται για μνημείο, που φιλοξένησε την ταφή ατόμου από εύπορη οικογένεια» ενώ «η περαιτέρω μελέτη του αναμένεται να προσφέρει πιο ακριβή στοιχεία για τη χρονολόγησή του».