Αν όντως είναι μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, τότε γιατί τόσοι πολλοί Αμερικανοί χρειάζονται Prozac;

- Dave McGowan