τηλεκπαίδευση
Αρνητικά συναισθήματα βιώνουν -λογικό...- οι εννέα στους δέκα εφήβους, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οπως δείχνει πανελλαδική έρευνα που παρουσιάζει η «Κ», τους λείπουν το σχολείο -βασικός χώρος κοινωνικοποίησής τους-, οι φίλοι τους, οι δάσκαλοί τους. Κυριαρχούν το άγχος (όπως δήλωσε το 71,5% των μαθητών), η ψυχική εξάντληση (63%), η αίσθηση ρουτίνας (55,3%), η θλίψη (44,7%). Τα εξ αποστάσεως μαθήματα ξεκίνησαν πέρυσι τον Μάρτιο, μετά την πρώτη καραντίνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και πλέον κατά το τρέχον σχολικό έτος είναι ο... κανόνας. Διά ζώσης μαθήματα έχουν γίνει μόνο δύο μήνες στη δευτεροβάθμια. Η τηλεκπαίδευση, όσο κι αν γίνεται καλά από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους κοστίζει «χρόνο και χρήμα», αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης διδασκαλία. Χαρακτηριστικά, σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις μαθητές (72,6%) δήλωσαν ότι έχουν εμπεδώσει λίγο ή και καθόλου την ύλη που διδάχθηκε στα τηλεμαθήματα.

Ειδικότερα, η έρευνα αφορούσε την τηλεκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, διενεργήθηκε πανελλαδικά μέσω Διαδικτύου από 17 έως 27 Ιανουαρίου από τις φιλολόγους σε δημόσια σχολεία, Δώρα Κουντουρά, Μάρθα Πασχαλίδου και Φωτεινή Σαφλαγιούρα και την καθηγήτρια Πληροφορικής Πωλίνα Πλέσσα με τη συνδρομή 15 άλλων εκπαιδευτικών, και εντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία», του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ (διδάσκουσα η Τριανταφυλλιά Γιάννου). Συμμετείχαν 2.548 μαθητές και 963 καθηγητές.

Ως προς τα συμπεράσματα, περίπου 7 στους 10 καθηγητές δήλωσαν ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην τηλεκπαίδευση σχετίζονται με τον ελλιπή εξοπλισμό και την κακή σύνδεση των μαθητών. Ο κύριος λόγος δυσκολίας που αναφέρουν οι μαθητές είναι η πλατφόρμα WeBex (το 65% των μαθητών τη θεωρεί προβληματική). Αλλες δυσκολίες για τους μαθητές ήταν η απουσία ζωντανής επαφής με συμμαθητές και καθηγητές (52,7%), οι ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητές των ιδίων και των καθηγητών και η δυσκολία πρόσβασης στις πλατφόρμες ασύγχρονης (e-class, e-me). Οι 8 στους 10 μαθητές θεωρούν ότι οι δυσκολίες υποβάθμισαν την ποιότητα του μαθήματος από αρκετά έως πάρα πολύ.

Αλλωστε, λιγότερο από το 60% των μαθητών παρακολουθεί όντως το μάθημα στην τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με 9 στους 10 καθηγητές. Η διάσπαση προσοχής των μαθητών, την οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν σε εντυπωσιακό ποσοστό (86,8% και 80,7%, αντιστοίχως) ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην τηλεκπαίδευση, φαίνεται να ευθύνεται για τον αποθαρρυντικά μικρό βαθμό παρακολούθησης και συμμετοχής.

Ταυτόχρονα, το 62,6% των μαθητών δηλώνει ότι τα προβλήματα στην τηλεκπαίδευση τους προκάλεσε άγχος ή και άλλα αρνητικά συναισθήματα (αρκετά έως πάρα πολύ).

Από την πλευρά τους, μόνο το 7,8% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως δεν αντιμετώπισε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Οι απαντήσεις του υπόλοιπου 92,2% ως προς το ποιος τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αναδεικνύουν ως μία από τις πιο θετικές παραμέτρους το εκτεταμένο σύστημα αλληλοβοήθειας που οργανώθηκε στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Αξιοποιήθηκαν φίλοι και συνάδελφοι (59,4%), ομάδες εκπαιδευτικών στα κοινωνικά δίκτυα (35,4%), ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου (27,5%) και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (2,4%).

Εύλογα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (84,2%) δήλωσε πως αν η πολιτεία είχε μεριμνήσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα σχολεία θα είχαν ανταποκριθεί επαρκέστερα στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί (78%) δηλώνουν ότι η τηλεκπαίδευση δεν πρέπει να διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο με τη διά ζώσης, κυρίως διότι είναι διαφορετικές οι δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους μαθητές. Ως προς τον επανασχεδιασμό της, εκπαιδευτικοί και μαθητές προτείνουν την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των μαθητών (εξοπλισμός και συνδεσιμότητα).

Ως προς την αξιολόγηση των μαθητών προτείνονται η αναστολή εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων για φέτος (το ζητάει το 69,3% των εκπαιδευτικών και το 69,1% των μαθητών), η πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης αντί διαγωνισμάτων (68,8% εκπαιδευτικοί, 57,1% μαθητές), και η μη διεξαγωγή προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων (73,4% μαθητές), η πρόβλεψη για περιγραφική αξιολόγηση αντί βαθμών (53,6% των εκπαιδευτικών), η μείωση της ύλης σε όλες τις τάξεις (59,7% εκπαιδευτικοί, 75,8% μαθητές). Το βασικό κώλυμα για τα διαγωνίσματα είναι η αδυναμία διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας στην πλατφόρμα του WeBex.