Είτε η ανθρωπότητα θα τελειώσει τους πολέμους είτε οι πόλεμοι θα αποτελειώσουν την ανθρωπότητα.

- Τζων Κέννεντυ (Αμερικανός Πρόεδρος ) 1917-1963