αντικαταθλίπτικά
Η λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων από παιδιά και εφήβους σχετίζεται με αυξημένη επιθετικότητα και αυτοκτονικό ιδεασμό που όμως συχνά δεν καταγράφονται, αναφέρουν επιστήμονες από τη Δανία.

Το συμπέρασμά τους βασίζεται στην συνδυασμένη ανάλυση 70 κλινικών μελετών, με 18.526 ενηλίκους και ανηλίκους ασθενείς, στις οποίες είχαν εξεταστεί οι επιδράσεις πέντε αντικαταθλιπτικών: της ντουλοξετίνης, της φλουοξετίνης, της παροξετίνης, της σερτραλίνης και της βενλαφαξίνης.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις αναφορές για θανάτους, αυτοκτονίες, αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας, επιθετικότητα και ακαθησία (είναι μία δυσάρεστη αίσθηση εσωτερικής ανησυχίας και εκνευρισμού, που κάνει τον πάσχοντα να μην μπορεί να καθίσει ήρεμος και ακίνητος διότι έχει μονίμως μια αίσθηση σαν να θέλει να «βγει» από το δέρμα του) μεταξύ τους.

Όπως διαπίστωσαν, στους ενήλικες η λήψη των αντικαταθλιπτικών δεν σχετιζόταν με αύξηση του κινδύνου για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες σκέψεις και συμπεριφορές, αλλά αντιθέτως στις ηλικίες κάτω των 18 ετών υπήρχαν αυξημένοι κίνδυνοι.

Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος οξυθυμίας, αυτοκτονικού ιδεασμού και απόπειρας αυτοκτονίας ήταν υπερδιπλάσιος σε όσους ανηλίκους έπαιρναν τα φάρμακα σε σύγκριση με όσους έπαιρναν ανενεργές ουσίες (εικονικά φάρμακα), με ποσοστό έως και 3% των χρηστών των αντικαταθλιπτικών να εκδηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό και ποσοστό σχεδόν 4% να εκδηλώνουν επιθετικότητα.

Ευτυχώς, κανένας από τους εθελοντές δεν είχε αυτοκτονήσει.

Οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης σημειώνουν στο άρθρο τους, που δημοσιεύεται στην «Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση» (BMJ), ότι είναι γνωστό εδώ και περίπου μία δεκαετία ότι τα αντικαταθλιπτικά στα παιδιά και τους εφήβους σχετίζονται με αυτοκτονικό ιδεασμό, αλλά τα στοιχεία επ' αυτού είναι ελλιπή διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες συχνά δεν τα καταγράφουν πλήρως ή ξεκάθαρα στις μελέτες που χρηματοδοτούν (λ.χ. γράφουν «επιδείνωση της κατάθλιψης» αντί για «αυτοκτονικές σκέψεις»).

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ουδείς ανήλικος ασθενής πρέπει να διακόψει τη λήψη των αντικαταθλιπτικών επειδή ανησυχεί από αυτού του είδους τα ευρήματα, διότι η απότομη διακοπή της λήψης τους επίσης μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες.