Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σύγκρουση μεταξύ εκείνων που θέλουν την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα για όλους και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τα συστήματα εκμετάλλευσης. Πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτό το είδος της σύγκρουσης, αλλά δεν νομίζω ότι θα βασίζεται στο χρώμα του δέρματος.

- Malcolm X