Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής

- Βολτέρος