Όλοι σκέπτονται να αλλάξουν τον κόσμο και κανείς τον εαυτό του.

- Leon Tolstoy