Μην εύχεστε για εύκολες ζωές. Να εύχεστε να είστε πιο δυνατοί.

- John Kennedy, 1917-1963 , Αμερικανός πρόεδρος