Εικόνα

"Η συλλογική μνήμη είναι πάντα βραχυπρόθεσμη"