ενδοφλέβια βιταμίνη C
Η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή στον κόσμο που σχεδιάστηκε να εξετάσει την υψηλής δόσης ενδοφλέβια βιταμίνη C για τη θεραπεία του COVID-19 έχει μειώσει τη θνησιμότητα στους πιο κρίσιμα άρρωστους ασθενείς κατά δύο τρίτα (1). Η μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Zhiyong Peng στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Zhongnan της Γουχάν, ξεκίνησε το Φεβρουάριο και έδωσε σε κάθε άλλο κρίσιμα άρρωστο ασθενή με COVID-19 σε αναπνευστήρες είτε 12.000 mg βιταμίνης C δύο φορές ημερησίως είτε αποστειρωμένο νερό. Ούτε ο ασθενής ούτε οι γιατροί ήξεραν ποιος έπαιρνε βιταμίνη C ή εικονικό φάρμακο (placebo), οπότε η δοκιμή ήταν «διπλή τυφλή». Αυτό είναι το «χρυσό πρότυπο» του ερευνητικού σχεδιασμού.

Συνολικά, 5 στα 26 άτομα (19%) πέθαναν στην ομάδα βιταμίνης C, ενώ 10 στα 28 (36%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο πέθαναν. Αυτό σημαίνει ότι η βιταμίνη C σχεδόν μείωσε κατά το ήμισυ τον αριθμό των θανάτων. Όσοι λάμβαναν βιταμίνη C είχαν 60% περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν.

Το βασικό μέτρο της σοβαρότητας των συμπτωμάτων ονομάζεται δείκτης οξυγόνωσης SOFA. Εκείνοι με βαθμολογία SOFA μεγαλύτερο από 3 είναι πιο σοβαρά άρρωστοι. Από αυτούς που ήταν πιο σοβαρά άρρωστοι, 4 άτομα (18%) στην ομάδα της βιταμίνης C πέθαναν, σε σύγκριση με 10 (50%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Αυτό είναι δύο τρίτα λιγότεροι θάνατοι. Στατιστικά αυτό σήμαινε ότι από εκείνους τους πιο σοβαρά άρρωστους που έλαβαν βιταμίνη C, είχαν 80% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν. Αυτό το αποτέλεσμα, υποστηριζόμενο με σαφή μείωση των φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα, ήταν στατιστικά σημαντικό. Αυτό το επίπεδο οφέλους είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος που παρατηρείται στην τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή για τη δεξαμεθαζόνη, το αντιφλεγμονώδες στεροειδές φάρμακο που έπληξε τους τίτλους ως «η μόνη αποδεδειγμένη θεραπεία» για το COVID-19 (2). Σε αυτήν τη δοκιμή φαρμάκου το 23% των ασθενών με το στεροειδές φάρμακο πέθανε σε σύγκριση με το 26% στο εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, υπήρχαν πάνω από 6.000 άτομα στη δοκιμή, οπότε τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  1. Zhang J, Rao X, Li Y, Zhu Y, Liu F, Guo F, Luo G, Meng Z, De Backer D, Xiang H, Peng Z-Y. (2020) High-dose vitamin C infusion for the treatment of critically ill COVID-19. Pulmonology, preprint.
  2. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al. (2020) Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 - Preliminary Report. N Engl J Med., NEJMoa2021436.