ανεργία τουρκία
Ανησυχητικά είναι τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε, χθες, η τουρκική στατιστική υπηρεσία (TurkStat) για την εργασία, καθώς προστέθηκε άλλο ένα εκατομμύριο ανέργων, μέσα σε ένα χρόνο- (αύξηση κατά 2,9%) και παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, υπήρξε αύξηση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, κατά 2,1%.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω, αυξήθηκε κατά 980 χιλιάδες, φθάνοντας, συνολικά, τα 4 εκατομμύρια 650 χιλιάδες, τον Αυγούστου του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο, του προηγούμενου έτους και σύμφωνα με την TurkStat, το ποσοστό ανεργίας στην χώρα ανήλθε σε 14,0%, με αύξηση κατά 2,9%.

Όμως, την ίδια περίοδο, το εκτός της απασχόλησης στη γεωργία, ποσοστό ανεργίας, ανήλθε στο 16,7%, με αύξηση κατά 3,5% ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών ήταν 27,4%, με αύξηση κατά 6,6%.

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στην Τουρκία μειώθηκε στα 28 εκατομμύρια 529 χιλιάδες με το ποσοστό απασχόλησης να πέφτει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και να διαμορφώνεται, πλέον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στο 46,3%.

ανεργεία τουρκία
Ο αριθμός της γεωργικής απασχόλησης μειώθηκε κατά 94 χιλιάδες εργαζόμενους και ο αριθμός της μη γεωργικής απασχόλησης μειώθηκε κατά 695 χιλιάδες, μέσα σε ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης, ανά τομέα, το 19,6% του εργατικού δυναμικού της Τουρκίας, απασχολείται στη γεωργία, το 19,5% στη βιομηχανία, το 5,5% στην κατασκευή και το 55,4% στην παροχή υπηρεσιών.

Η απασχόληση στη γεωργία αυξήθηκε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες, στις υπηρεσίες κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες ενώ στις κατασκευές κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες και στη βιομηχανία η απασχόληση ήταν αμετάβλητη, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σε σχέση με τα δύο φύλα, οι άνδρες καταλαμβάνουν το 73,2% του δείκτη συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της Τουρκίας, με μείωση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων, από το 2018 ενώ το ποσοστό των γυναικών είναι 35%, εμφανίζοντας αύξηση 0,1 %, την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
ανεργεία τουρκία
Παράλληλα, η λεγόμενη μαύρη ή αδήλωτη εργασία, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, έφθασε το 36,1% με αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων ενώ στον μη γεωργικό τομέα, ο ίδιος δείκτης ήταν, το ίδιο χρονικό διάστημα, 23,4%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Κι ίσως, πιο ανησυχητικό, από όλα τα παραπάνω, να είναι η αύξηση της απασχόλησης στο τουρκικό δημόσιο κατά 7,4%, μολονότι συνεχίζονται οι διώξεις αντιφρονούντων, που κυμαίνονται από την απόλυση μέχρι την κράτηση και φυλάκιση, με το πρόσχημα της τρομοκρατίας, από το καθεστώς Ερντογάν.