H έδρα της Europol βρίσκεται στη Χάγη της Ολλανδίας
H έδρα της Europol βρίσκεται στη Χάγη της Ολλανδίας
Η αστυνομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ανταλλάσσει άμεσα πληροφορίες με επιχειρήσεις ή μη κυβερνητικούς φορείς ώστε, για παράδειγμα, η αρμόδια μονάδα της Europol να μπορεί να τους ζητήσει να διαγράψουν άμεσα από το διαδικτυακό μέσο που ελέγχουν σελίδες με υλικό «τρομοκρατικής προπαγάνδας».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την Τετάρτη 11 Μαΐου την τελική του έγκριση στους νέους κανόνες διακυβέρνησης της αστυνομικής υπηρεσίας της ΕΕ, Europol. Σκοπός των νέων αυτών κανόνων είναι «να μπορεί πλέον [η Europol] να αυξήσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και άλλων ποινικών αδικημάτων και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απειλές».

Απαντώντας στην αυξανόμενη ανησυχία για μαζική παρακολούθηση πολιτών online, επισημαίνεται πως «οι νέες εξουσίες και αρμοδιότητες του οργανισμού συνοδεύονται από ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και των δημοκρατικών εργαλείων εποπτείας.».

Ο κανονισμός θα ενεργοποιηθεί την 1η Μαΐου 2017.

Μετά την αποτυχία της πρόβλεψης των επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες από τις αστυνομικές αρχές, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ήδη από το Νοέμβριο του 2015 την ενίσχυση της Europol, κυρίως δια της πλήρους συνεργασίας των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών. «Η Europol θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει την αύξηση των διασυνοριακών εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών», συμφώνησαν. Η Europol θα μπορεί βάσει του νέου κανονισμού να συστήνει εξειδικευμένες μονάδες για την άμεση ανταπόκριση στις απειλές που θα προκύπτουν.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή κέντρων όπως το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Europol, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στις 1 Ιανουαρίου 2016.

«Οι νέοι κανόνες για τη Europol αποτελούν ένα ισχυρό νομοθετικό εργαλείο που θα ενισχύσει την ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Agustín Díaz de Mera (ΕΛΚ, Ισπανία) κατά τη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία.

Ταχύτερη απομάκρυνση online υλικού τρομοκρατικής προπαγάνδας

Η Europol θα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ανταλλάσσει πληροφορίες άμεσα με ιδιωτικούς φορείς, όπως επιχειρήσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Για παράδειγμα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πως «η μονάδα της Europol για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου θα μπορεί πλέον να επικοινωνήσει με έναν πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, και να ζητήσει τη διαγραφή μιας ιστοσελίδας που ελέγχεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), σταματώντας έτσι άμεσα την εξάπλωση της τρομοκρατικής προπαγάνδας.»

Γεφυρώνοντας τα κενά στην πληροφόρηση

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν στη Europol τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται, προκειμένου να αποφεύγονται τα κενά στην πληροφόρηση στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Για να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, η Europol θα υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από μεμονωμένα κράτη μέλη.

Προστασία δεδομένων και δημοκρατική εποπτεία

Οι ευρωβουλευτές έχουν εξασφαλίσει ότι οι νέες αρμοδιότητες της Europol θα συμβαδίζουν με ισχυρότερες εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) θα παρακολουθεί το έργο της Europol και θα υπάρξει μια σαφής διαδικασία για την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των πολιτών βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Το έργο της Europol θα επιβλέπεται επίσης από μια Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από βουλευτές τόσο από τα εθνικά κοινοβούλια όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  • Ξέρατε ότι...Aναγνωρίζει το πρόσωπό σας το Facebook; Κάθε φορά που προσθέτετε μια ετικέτα με το ονοματεπώνυμο ενός φίλου, επιβεβαιώνετε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι για σας και όσο περισσότερο το κάνουν, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αναγνώριση: Ναι, το Facebook μπορεί να δώσει ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα μιας φωτογραφίας.