έφηβοι ευρώπη
Οι Έλληνες έφηβοι μεγαλώνουν σε υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον σε σχέση με τους συνομήλικούς τους από χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και δηλώνουν ότι νιώθουν περισσότερο κοντά τους την παρουσία της οικογένειας και των φίλων τους.

Αλλά, σε σύγκριση με τους εφήβους άλλων χωρών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από το σχολείο τους, έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, ασκούνται λιγότερο και... βουρτσίζουν λιγότερο συχνά τα δόντια τους.

Οι Έλληνες 15χρονοι φαίνεται ότι είναι αρκετά «μπροστά» σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή, καθώς αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους συνομήλικούς τους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων (συμμετείχαν 4.500 έφηβοι, ηλικίας 11 - 13 - 15 ετών) και η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε 42 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Για τη χώρα μας το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής που συνέκρινε τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων χωρών.

Οικογένεια

Σε υψηλότερο ποσοστό οι έφηβοι στην Ελλάδα (80,2%) συγκριτικά με τους εφήβους στο πρόγραμμα HBSC (71,2%) αναφέρουν ότι νιώθουν υποστήριξη από την οικογένεια· μάλιστα, μεταξύ των 11χρονων η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η υψηλότερη θέση.

Οι έφηβοι στην Ελλάδα (85,0%) και στο πρόγραμμα HBSC (84,4%) συνολικά αναφέρουν σε παρόμοια ποσοστό ότι θεωρούν εύκολη την επικοινωνία με τη μητέρα τους. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του προγράμματος, στην Ελλάδα η εύκολη επικοινωνία με τη μητέρα δεν σχετίζεται με το οικονομικό επίπεδο της οικογενείας. Σε ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό οι έφηβοι στη Ελλάδα (67,6%) συγκριτικά με το πρόγραμμα HBSC (70,2%) θεωρούν εύκολη τον επικοινωνία με τον πατέρα, με τη διαφορά να γίνεται εντονότερη στα κορίτσια.

Φίλοι

Στο 3ο υψηλότερο ποσοστό (73,8%) μεταξύ των χωρών του προγράμματος HBSC (61,8%) νιώθουν υποστήριξη από τους φίλους τους. Όσον αφορά τις καθημερινές συναντήσεις και την επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων με τους φίλους τους, η Ελλάδα δεν διαφοροποιείται από το μέσο όρο.

Σχολείο

Σε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του προγράμματος HBSC, οι έφηβοι στην Ελλάδα δεν νιώθουν ικανοποίηση από το σχολείο τους (17,5% και 30,7% για την Ελλάδα και το πρόγραμμα HBSC, αντίστοιχα). Η διαφορά αυτή αυξάνεται στους 15χρονους εφήβους.

Οι έφηβοι στην Ελλάδα θεωρούν τη σχολική τους επίδοση καλή, σε υψηλότερο ποσοστό (76,5%) σε σύγκριση με τους εφήβους στο πρόγραμμα HBSC συνολικά (66,9%), ενώ δεν διαφοροποιούνται αναφορικά με την πίεση που νιώθουν από τη δουλειά που έχουν να κάνουν για το σχολείο.

Υγεία

Σε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του προγράμματος HBSC, οι έφηβοι στην Ελλάδα θεωρούν την υγεία τους κακή (6,8% και 13,5% για την Ελλάδα και το πρόγραμμα HBSC, αντίστοιχα). Αναφορικά με την ικανοποίηση που νιώθουν από τη ζωή τους, οι έφηβοι στην Ελλάδα (87,7%) δεν διαφέρουν από τους συνομίληκούς τους στο πρόγραμμα HBSC (85,8%).

Ωστόσο, σε υψηλότερο ποσοστό τα κορίτσια (44,7%), ιδιαίτερα στις ηλικίες των 13 και 15 ετών, στην Ελλάδα συγκριτικά με τα κορίτσια στο πρόγραμμα HBSC συνολικά (41,2%) αναφέρουν ψυχοσωματικά συμπτώματα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Σωματικό βάρος - εικόνα σώματος

Στο 4ο υψηλότερο ποσοστό (27,2%) μεταξύ των χωρών του προγράμματος HBSC (19,5%), οι έφηβοι στην Ελλάδα κατηγοριοποιούνται ως υπέρβαροι/παχύσαρκοι στη βάση του Δείκτη Μάζας Σώματος. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των χωρών του προγράμματος, στην Ελλάδα δεν παρατηρείται συσχέτιση της παχυσαρκίας με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Ωστόσο, σε χαμηλότερο ποσοστό οι έφηβοι στην Ελλάδα
(24,6%) συγκριτικά με το πρόγραμμα HBSC (29,1%) θεωρούν το σώμα τους παχύ.

Διατροφικές συνήθειες

Σε χαμηλότερο ποσοστό (51,8%) οι έφηβοι στην Ελλάδα συγκριτικά με τους εφήβους στο πρόγραμμα HBSC (62,2%) αναφέρουν λήψη πρωινού και τις πέντε ημέρες του σχολείου. Επιπλέον, χαμηλότερο είναι το ποσοστό στη χώρα μας στην καθημερινή κατανάλωση φρούτων. Η χώρα μας εμφανίζει, πάντως, το 3ο χαμηλότερο ποσοστό στην καθημερινή κατανάλωση αναψυκτικών.

Άλλες συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία

Στο 5ο χαμηλότερο ποσοστό (50,4%) οι έφηβοι στην Ελλάδα συγκριτικά με τους εφήβους στο πρόγραμμα HBSC (65,4%) αναφέρουν ότι βουρτσίζουν τα δόντια τους περισσότερο από μία φορά την ημέρα.

Στο 4ο χαμηλότερο ποσοστό (13,4%) οι έφηβοι στην Ελλάδα συγκριτικά με τους εφήβους στο πρόγραμμα HBSC (20,1%) αναφέρουν καθημερινή φυσική δραστηριότητα.

Επιπλέον, σε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό οι έφηβοι στην Ελλάδα αναφέρουν καθημερινή παρακολούθηση τηλεόρασης για τουλάχιστον 2 ώρες (60,9% και 58,5% για την Ελλάδα και το HBSC, αντίστοιχα).

Χρήση ουσιών

Στο 5ο υψηλότερο ποσοστό (11,0%) οι έφηβοι στην Ελλάδα σε σύγκριση με το πρόγραμμα HBSC συνολικά (6,9%) αναφέρουν εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ. Η Ελλάδα δεν διαφέρει από το σύνολο των χωρών του προγράμματος στη μέθη και στο κάπνισμα.

Σε χαμηλότερο ποσοστό οι 15χρονοι στην Ελλάδα συγκριτικά με τους 15χρονους στο πρόγραμμα HBSC αναφέρουν χρήση κάνναβης.

Σεξουαλική συμπεριφορά

Σε υψηλότερο ποσοστό οι 15χρονοι στην Ελλάδα (35,0%) συγκριτικά με τους 15χρονους στο πρόγραμμα HBSC (20,3%) αναφέρουν τουλάχιστον μια ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Η Ελλάδα έχει το 2ο υψηλότερο ποσοστό στη χρήση προφυλακτικού.

Σχολικός εκφοβισμός

Σε χαμηλότερο ποσοστό οι έφηβοι στην Ελλάδα (6,5%) σε σύγκριση με το πρόγραμμα HBSC συνολικά (11,0%) αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σχολικό εκφοβισμό.

Ειδικά, όσον αφορά τον εκφοβισμό με ηλεκτρονικά μέσα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση.