Οι λιγοστοί επιβάτες, προφανώς κατάκοποι από τον κάματο της μέρας, γύριζαν σπίτι τους. Και παραλίγο να μη γυρίσουν ποτέ.

Το λεωφορείο που τους μετέφερε, μέσα στο σκοτάδι, κατέληξε σε μία τεράστια καταβόθρα που - άγνωστο πώς - είχε ανοίξει στο οδόστρωμα.