καταβόθρα Μπαγκλαντές
Αυτή είναι η τρομακτική στιγμή ένα σπίτι καταπίνεται από μια καταβόθρα.

Τα πιο πάνω πλάνα είναι από ένα σπίτι που βρίσκεται στην ακτογραμμή του Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ωστόσο διερευνούν το τι μπορεί προκάλεσε την καταβόθρα.