Εικόνα
Αύξηση των αυτοκτονιών καταγράφουν οι ειδικοί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Τόσο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) όσο και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) έχουν διαπιστώσει ανοδική τάση στις αυτοκτονίες παρόλο που τα μεταξύ τους στοιχεία παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις

Τα στοιχεία είναι τα εξής:
  • 2008 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 373 αυτοκτονίες, η ΕΛ.ΑΣ 365
  • 2009 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 391 αυτοκτονίες, η ΕΛ.ΑΣ 352
  • 2010 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 377 αυτοκτονίες, η ΕΛ.ΑΣ 388
  • 2011 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 477 αυτοκτονίες, η ΕΛ.ΑΣ 353
  • 2012 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 508 αυτοκτονίες, η ΕΛ.ΑΣ 415
  • 2013 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 533 αυτοκτονίες, η ΕΛ.ΑΣ 566
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν απέχουν και πολύ από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις της «Στατιστικής Επετηρίδας της Ελληνικής Αστυνομίας», οι οποίες διέπονται από τις στατιστικές αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, τη αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.