Κανείς δεν είναι ελεύθερος όταν οι άλλοι είναι καταπιεσμένοι.

- Μαχάτμα Γκάντι